KARIERA

Poszukujemy pracowników na stanowisko:

„FREZER”

„OPERATOR MASZYN KÓŁ ZĘBATYCH”

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, to proszę o przesłanie swojego CV i Listu Motywacyjnego na adres korespondencyjny biuro@bef-mont.pl.

Oświadczenie :

Szanowni Państwo,
Wysłanie CV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Bef-Mont.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych
: Administratorem danych jest  BEF-MONT Paweł Giemza
Dane kontaktowe:
 Z administratorem można się skontaktować poprzez adresemail: biuro@bef-mont.pl pod numerem telefonu +48 334975753 lub pisemnie (adres siedziby administratora).
Cele przetwarzania
 oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
Okres przez który dane będą przechowywane
: Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcy danych
: Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
: Pani/Pana dan nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG.
Prawa osoby, której dane dotyczą
: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres biuro@bef-mont.pl.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
: W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Informacja o dobrowolności podania danych
: Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.